Moje prvotiny ve 3d jdou až k roku 2000. V této době jsem pracoval ještě jako osvětlovač a zvukař pro f. OTVPavlů. Koncept vychazí totiž z loga té jmenované firmy.

Leave a comment