Quad modelování je prostě praktické a učelné modelování ploch, které mají 4 hrany a 4 vrcholy. V tomto příspěvku se pokusím vysvětlit, proč se to má dělat a ukážu Vám nějaké pluginy, které pomají ke správnému quad modelování.

Co je to vlastně quad?

Aby jste si nemysleli, že quad je nějaký druh speciálních entit (jako třeba jak jsou oblouky, křivky nebo snad dokonce nějaký jev). Ani se nemusí, používat nějaký speciální plugin. Stačí dodržet základní postup při modelovaní.

Quad či quads jsou vlastně jenom 4 hrany a 4 vrcholy.

Quad Basic object

Jak asi víte, minimální počet hran, které potřebujete k vytvoření 3d plochy jsou 3 vrcholy a tím nám vznikne trojúhelník, Nejmenší možný počet vrcholů ke vzniku plošné geometrie.
Trojúhelníky se nazývají Tris, ale dělení troúhelníku na další plochy jde velmi obtížně a vzniká tím nesprávná teselace. (větší nebo taky menší počet ploch).
U ploch, která mají 5 a více vertexů (vrcholů) při teselaci dosahuje objekt velký deformací s velmi nehezkými tvary.
Takže, když se dodržuje při modelování systém quad modeling (4 hrany a 4 vertexy), mohou se dále aplikovat funkce, Subdivision či Meshsmooth
a tyto funkce nám vytvoří z jednoho quadu (čtverec, obdelník, kosočtverec) další 4 quady, které se zase mohou rozdělit a tím nám vznikne už 16 quadu. Ve výsledku se vlastně dostáváme k nasobků 4.
4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16 384, 65 536, 262 144, atd 

Další výhody z quad modelování jsou možnosti výběru vertexů (vrcholů), hran, polygonů (ploch). Asi nejzákladnější je výběr zapomoci funkce Loop (smyčka) nebo
Ring (prsten).

Quad modelovani Loop Ring

1. Jedním z velmi vynikajících pluginů do 3ds max je „Quad Cap Pro“. Tento plugin už jenom u základního objektu jako je válec, dokáže správně vytvořit quady pro další možnost použití funkce smooth či subdivision.

Quad Quads Quady modeling

2. Další z populárních pluginů, který není určen jenom pro 3ds Max, ale pro další 3d programy Maya, Modo, Blender, Houdini, Cinema4d je „Quad Remesher“

Někdo by si mohl myslet, že dodržení quad modelováním jsou jeho problémy vyřešeny, ale není tomu tak. Jelikož se při počítačovém výpočtu stejně musí quad rozdělit zase na základní 2 trojúhelníky (ty nejsou při modelovaní zobrazeny, pokud si nevynutíme jejich zobrazení v náhledu) i ty se musí občas kontrolovat, kterým směrem vlastně dělení quadu vzniklo a jak ho ve výsledku potřebujeme.

Zde klasická ukázka správného QUAD modelingu od firmy B&B Italia