O2 Konference 2011 Clarion Praha

Pro firmu Quix byl vytvořen vizuál pro O2 konferenci v hotelu Clarion v Praze. Dalším úkolem byl dostat do sálu 553 sedících hostů k půlkruhovému podiu při zachování dostečného místa.